top of page
Search

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมกิจกรรม "คนไทยไม่ทิ้งกัน : มิตรแท้ในยามยาก"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมกิจกรรม "คนไทยไม่ทิ้งกัน : มิตรแท้ในยามยาก" และชื่นชมที่เห็นโรงเรียนเป็นต้นแบบช่วยเหลือชุมชนได้


นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรม "คนไทยไม่ทิ้งกัน : มิตรแท้ในยามยาก" โดยมีนายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินการของกิจกรรม

***นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กล่าวถึงกิจกรรม "คนไทยไม่ทิ้งกัน มิตรแท้ในยามยาก" A friend in need is a friend indeed : food for friends ว่า..."คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน “อาหารมื้อเย็น” แก่บุคคลในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 - 30 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. และ กิจกรรมผ่านไป 5 วัน ได้เห็นถึงความลำบากของเพื่อนๆในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แล้ว ยิ่งทำให้การเกื้อกูลกันในยามยากนั้นยิ่งต้องทำ หากเรามีโอกาสทำ จากที่ตั้งใจทำ อาหาร 500 ชุด เพิ่มเป็น 750 เพิ่มเป็นกว่า 1,000 ต่อวัน ในชุมชนมีคนลำบากที่เราสำรวจไม่ถึงเพิ่มขึ้นทุกวัน ต้องขอบคุณการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจน นักธุรกิจในชุมชน ที่ร่วมจัดทำอาหารทั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อแบ่งเบาความทุกข์ของเพื่อนในสังคมที่ได้รับผลกระทบ ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต จากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้...มิตรแท้ในยามยาก มีอยู่จริงๆ เป็นแบบอย่างให้เด็กและเยาวชนได้เห็นของจริงครับ...สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ ทำให้เห็นว่าในยามที่สังคมลำบาก โรงเรียนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงการแบ่งปันให้สังคมเล็กๆรอบๆโรงเรียนได้ก้าวผ่านไปด้วยกัน"

***นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "วันนี้ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรม "คนไทยไม่ทิ้งกัน"ของโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี ที่ผู้อำนวยการได้ร่วมกับคุณครู และผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาในช่วงวิกฤตโควิดนี้ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานของโรงเรียนที่รวมพลังกันกับผู้ที่มีจิตศรัทธา ช่วยบริจาคอาหารให้คนในชุมชนที่เดือดร้อนมาสามารถมารับบริจาคได้และอาจมีการนำไปส่งบ้านด้วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันในยามยาก ทางเราไม่แน่ใจว่าปัญหาจะอยู่ต่อไปถึงเมื่อไหร่ แต่เราสามารถเห็นได้ว่า การรวมพลังสามัคคีและรวมใจกัน อย่างน้อยก็เป็นการช่วยประทังชีวิตให้สามารถอยู่รอดทุกคน นับเป็นตัวอย่างที่ดีและอาจจะมีการขยายการช่วยเหลือให้กว้างขวางมากขึ้นในทุกรูปแบบ ในวันนี้รู้สึกสบายใจและภูมิใจที่จุดเริ่มต้นนั้น เริ่มจากที่โรงเรียน ในโอกาสต่อไปอาจจะขยายวงให้กว้างขึ้นไปอีก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วย"


#แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

#เริ่มต้นที่เราให้ สังคมได้ไม่สิ้นสุด

#โรงเรียนดีไม่มีขาย อยากได้ต้องช่วยกันทำ

#สวนกุหลาบ'ธนบุรี เป็นได้มากกว่าโรงเรียน

#เริ่มต้นที่เรากล้าคิด แล้วชวนกัลยาณมิตรทำ


33 views

Comentarios


bottom of page