top of page
Search

สรุปภาพรวม OBEC Cambridge School Submit 2020


ด้วย โครงการนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับมอบหมายจาก โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรโปรแกรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จำนวน 7 โรงเรียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2020 ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2563 ณ S.D. Avenue Hotel กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ และให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนนารีนุกูล และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี


วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

นายศรายุธ รัตนปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมนา OBEC Cambridge School Summit 2020 โดยได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและพูดถึงความเป็นมาของกิจกรรม และร่วมรับชมการแสดงจากโรงเรียนเจ้าภาพสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี


" ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานทั้ง 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และสุดท้ายโรงเรียนเจ้าภาพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี


ในปี 2020 เป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกับการแพร่ระบาดของโควิท19 ส่งผลให้กิจกรรมหลายๆ อย่างของโลกได้หยุดชะงักลง แต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้ประเทศไทยของเราผ่านเหตุการณ์วิกฤษนี้มาได้ แทบจะพูดได้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ ประเทศไทยคือประเทศน่าอยู่ที่สุดแล้ว เพราะเราสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันภายในประเทศ แต่เราทุกคนก็ควรที่จะเฝ้าระวังและร่วมสังเกตสุขภาพของตนเองด้วยครับ


ปีนี้กิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2020 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Leadership - Sharing the vision สะท้อนถึงความสำคัญ ที่ประเทศเราต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี และส่งผ่านวิสัยทัศน์นั้น เพื่อผู้อื่นๆ รอบๆ ตัว เพื่อพัฒนาชุมชน และพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไป

ในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการแข่งขัน 2 รายการได้แก่ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ และการแข่งขันโปสเตอร์ ผมหวังว่าในทั้ง 2 กิจกรรม นักเรียนทุกคนที่อยู่ที่นี่จะได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความหมายของผู้นำในแบบฉบับที่สังคมเรายอมรับ และต้องการ"


นายศรายุธ รัตนปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

คำกล่าวในวาระงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมนา OBEC Cambridge School Summit 2020 1 ธันวาคม 2563 ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นายพิศณุ ศรีพล ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม OBEC Cambridge School Submit 2020 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563

ซึ่งตามที่ โครงการนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีได้รับมอบหมายจากโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรโปรแกรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จำนวน 7 โรงเรียน ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ได้พัฒนาทักษะสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดีอย่างมีคุณภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้ง 4 วัน

นายพิศณุ ศรีพล ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าวว่า "โรงเรียนที่เปิดหลักสูตรนานาชาติ ของ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในโครงการ Education Hub ของ สพฐ.ตอนนี้มี 7 โรงเรียน โดยทุกโรงจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ว่า มีคุณภาพพอที่จะใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นทั้ง 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนที่มีมาตรฐานสูง เด็กที่เรียนในโครงการจะได้เรียนรู้พื้นฐานวิชาการของหลักสูตรเคมบริดจ์อย่างเข้มข้น และเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคู่ขนานไปด้วย เพราะฉะนั้นเด็กที่ผ่านหลักสูตรนี้จะเป็นเด็กที่มีทักษะภาษาอังกฤษอย่างดี และสามารถไปเรียนต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ทั่วโลก"


นายพิศณุ ศรีพล ที่ปรึกษา สพฐ.

คำให้สัมภาษณ์ในพิธีเปิดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2020 2 ธันวาคม 2563


วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

เวลาประมาณ 09.30 น ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร กิจกรรม OBEC Cambridge School Submit 2020 โดย

  1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโปสเตอร์ในหัวข้อ Leadership Sharing the Vison เป็นของโรงเรียนโยธินบูรณะ

2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ Leadership Sharing the Vison เป็นของ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนผู้เข้าแข่งขันของทั้งสองโรงเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

เวลาประมาณ 13.00 - 16.00 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้นำตัวแทนโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เข้าชมวัดพระแก้วในพระบรมหาราชวัง โดยได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ พร้อมกับทำกิจกรรมกับเพื่อนต่างโรงเรียนอย่างสนุกสนาน972 views

Kommentare


bottom of page