top of page
Search

3 ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการเรียนอินเตอร์

3 ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการเรียนอินเตอร์

1. ภาษาอังกฤษจะต้องดีขึ้นแน่นอน

2. เมื่อเรียนอินเตอร์แล้วไม่ต้องเรียนพิเศษ

3. เราสามารถไว้ใจโรงเรียนในเรื่องคุณภาพการเรียนได้ 100%


ที่มา: APSthai Channel


60 views

Comments


bottom of page